Protipožární skla Pyrobel a Pyrobelite

Požární odolnost zasklení se vyjadřuje časovým intervalem od začátku zkoušky až po dosažení některého z mezních stavů, k nimž patří:

  • kritérium zvýšení mezních teplot na neohřívaném povrchu o více než 140°C
  • kritérium celistvosti, kterým se charakterizují vzniklé otvory a trhliny v zasklení
  • kritérium ztráty stability

Zjištěná požární odolnost se uvádí ve zkušebních protokolech a klasifikacích.

Požární uzávěry ze skla se z hlediska své funkce dělí na uzávěry:

  • bránící šíření tepla (označené EI), u kterých je rozhodující vzrůst povrchové teploty na chráněné straně
  • omezení šíření tepla (označené EV), kde rozhoduje velikost tepelného toku na chráněné straně

Podle požární odolnosti se skleněné výplně zařazují do stupnice požární odolnosti 15, 20, 30, 45, 60, 90 a 120 minut.

Protipožární skla Pyrobel a Pyrobelite

Pyrobel a Pyrobelite je vrstvené sklo spojené čirými mezivrstvami, které při požáru nabobtnají. V případě požáru tyto mezivrstvy při zhruba 120°C expandují a mění se v pevný a neprůhledný štít, který umožňuje, aby zasklení splnilo požadavek celistvosti, izolace a omezení tepelné radiace.

Sklo Pyrobel poskytuje kompletní ochranu proti ohni:

  • celistvost zajišťuje, že se oheň nerozšíří do přilehlých místností, schodišť, poschodí nebo budov
  • požárně izolační schopnost omezuje nebezpečí vznícení hořlavých materiálů na chráněné straně a zajišťuje evakuaci bez paniky (lidé nevidí plameny a necítí žár)

Dodává se rovněž v bezpečnostním provedení jako sklo neprůstřelné a odolné proti vloupání.

Lze použít v interiérech ale i na vnějších konstrukcích budov.

Sháníte protipožární sklo nebo potřebujete konzultovat vhodnost použití pro vaše účely?

Zavolejte nám na číslo 603418869 Karel Ladra – vedoucí, výjezdy,  vylohy@vylohy.cz

nebo se zastavte na dílně Radlická 80 Praha 5

Pracovní doba:
pondělí až čtvrtek 8 – 18 hodin
pátek 8 – 15 hodin

Jan Šarboch – dílna a vše s tím spojené, mobil 603978664, dilna@vylohy.cz